HISTÒRIA

L’any 1988 el Grup Tercer Món-Mataró va iniciar la seva activitat organitzant mensualment xerrades,
conferències i actes de sensibilització entorn de la problemàtica Nord-Sud. També es portaven a
terme campanyes amb la finalitat de col·laborar amb entitats del sud que s’ocupaven dels projectes
de desenvolupament. Per tal de donar continuïtat a aquestes activitats, el Grup Tercer Món-Mataró
es constitueix oficialment el 22 de novembre de l’any 1990.

 

Durant les festes de Nadal dels anys 1996 i 1997 es va obrir de manera temporal una botiga solidària
amb productes de comerç just. En paral·lel, el Grup Tercer Món-Mataró va presentar-se al concurs
que va convocar l’Ajuntament de Mataró per tal d’adjudicar l’ús de l’emblemàtic edifici de La
Peixateria del carrer Barcelona per trobar una entitat que dinamitzés aquest espai.

 

El 26 de setembre del 1997 s’adjudica finalment l’edifici a l’entitat i neix així el Centre de Cooperació
i de Solidaritat “La Peixateria” format per la Botiga Solidària de Comerç Just i la cafeteria “La Selva”.

A partir de l’any 2011, el Grup Tercer Món-Mataró es converteix en una Fundació Privada i es regeix
pels seus estatuts aprovats per la Generalitat de Catalunya el 18 de juliol del mateix any. El Patronat
de la Fundació Grup Tercer Món-Mataró és l’òrgan suprem i sobirà de l’entitat que, reunit en
Assemblea General, decideix les línies principals a seguir per l’entitat. Actualment el Patronat està
format per 15 persones, però poden ser-ho totes aquelles persones que ho sol·licitin i comparteixin
l’objecte social de l’entitat. Els membres són els següents: Xavier Manté (President Funcional), Josep
Maria Alcalde, Rita Bauman, Antoni Codina, Imma Codina, Roser Colomer, Marcel Deulofeu, Jeroni
Escoda, Juliana Majó, Joaquim Puig, Pol Romano, Josep Rovira, Ramon Salicrú, Teresa Solà i Francesc
Valls.

 

Per altra banda, la Fundació compta amb una Comissió Executiva designada pel Patronat que és
l’encarregada de gestionar i representar l’entitat en totes les seves actuacions. Organitzada en
diferents comissions, la Comissió Executiva està formada actualment per 10 membres: Jeroni Escoda
(President Comissió Executiva), Ramon Salicrú (Vicepresident Comissió Executiva), Joaquim Puig
(Secretari), Josep Rovira (Tresorer), Rita Bauman, Imma Codina, Marcel Deulofeu, Juliana Majó,
Josep Rabat, Pol Romano i Francesc Valls.