Cafeteria "La Selva"

La Cafeteria “La Selva”, situada a l’edifici de La Peixateria, és un espai que administra el Grup Tercer Món-Mataró on se serveixen alguns productes de comerç just. Va néixer gràcies a l’impuls de l’entitat i del Servei Tercer Món (SETEM) que van connectar amb l’organització mexicana cooperativista “Unión de la Selva”, integrada per 1.300 famílies de petits productors de cafè de la zona de Xiapes.
 

Conjuntament amb la Botiga Solidària, és l’escenari dedicat a la promoció de les diferents campanyes de sensibilització del Grup Tercer Món-Mataró. 

horari

Dilluns a divendres: 9:30 – 21:00

Dissabte: 9:30 – 23:00

Diumenge: 10:00 – 14:30 i 17:30 – 21:00