ACTIVITATS

XER2.jpg

XERRADES ESCOLARS

En aquestes xerrades es poden tractar temes com
el Comerç Just, amb especial atenció a la realitat de productes com el cacau o el cafè al món, com
també altres temàtiques relacionades amb les desigualtats Nord–Sud.

 

Es tracta d’una activitat estretament relacionada amb àrees educatives com les Ciències Socials, l’Ètica, la Cultura Religiosa entre altres. Així també, pot servir com a complement d’altres activitats pròpies de cada centre com jornades específiques, la Setmana Cultural o diades com la de la No violència i de la Pau, la del Cooperativisme, la de la Solidaritat, etc.